Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Tampereen Seudun Nuorisoasunnot ry (1604057-6)
Puutarhakatu 8, 33210 Tampere

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Malkamäki
Puutarhakatu 8, 33210 Tampere
p. 0400 609 235

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tampereen Seudun Nuorisoasunnot ry:n asiakkuuksien hallinnointi, hoito, analysointi ja kehittäminen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asuntoa hakevien henkilöiden asuntohakemukselle kirjaamat tiedot vaadittavine liitteineen. Asuntojen ja muiden tilojen vuokrasopimuksille kirjatuista henkilöistä pidetään lisäksi yllä vuokrasopimustiedot alku- ja päättymispäivämäärineen, vuokran maksutiedot sekä vakuuden tiedot. Asiakkaista tallennetaan myös mahdolliset edunvalvonnan tiedot, luottotiedot, velkajärjestely- ja perintä-tieto, reklamaatiot, palautteet, yhteydenotot, valtakirjat, huomautukset ja varoitukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään asuntohakemuksen jätön, vuokrasopimuksen solmimisen ja sähköisten palveluiden käytön yhteydessä. Tietoja päivitetään asiakkuuteen liittyvien yhteydenottojen ja tapahtumien yhteydessä sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kautta.
Henkilö- ja luottotietoja kerätään ja päivitetään myös Väestorekisterikeskuksen ja Suomen asiakastieto Oy:n kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tiedot ovat Tampereen Seudun Nuorisoasunnot ry:n ja sen sopimuskumppaneiden (esim. urakoitsijat, huolto- ja siivousyhtiöt, kela) sisäisessä käytössä tapauskohtaisesti tarvittavalla laajuudella. Tietoja luovutetaan Tampereen Seudun Nuorisoasunnot ry:n ulkopuolelle vain kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tiedot voidaan luovuttaa näissä tapauksissa joko paperisena tai sähköisenä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

a. manuaalinen aineisto

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistointiohjeilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Manuaalisesti tallennettu aineisto säilytetään lukitussa arkistossa johon on asiattomilta pääsy estetty.


b. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti tallennettu aineisto säilytetään palomuurein ja salasanoin suojatuissa palvelimissa, jotka sijaitsevat lukituissa tiloissa joihin on pääsy asiattomilta estetty. Tietojärjestelmien kautta tietoihin pääsevät käsiksi rekisterin käyttäjät henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Tietojen näkemisen laajuutta hallitaan yksilöidyillä käyttöoikeuksilla. Rekisterin käyttö on ohjeistettu ja tiedot on suojattu ajantasaisella SSL-suojaussertifikaatilla.